Vinyasa s principy zdravého pohybu

Vinyasa znamená plynout ve shodě se svým dechem, více či méně dynamicky. Dynamika cvičení by ale měla vycházet z aktivního středu a vyladěné osy těla, jež věci dodá nezbytnou sílu a oporu. V našich setkáních se vedle plynutí zaměříme na to, jak své tělo zaktivovat a zkompaktnit tak, aby následné plynutí mělo pevné základy a jednotlivé pozice a přechody mezi nimi z nich mohly vyrůstat. Zkusíme se dotknout toho, co je vyjádřeno citátem: „Musím stát nohama pevně na zemi, abych mohl hlavou mířit k nebesům.“ To vše ladně s nadhledem a úsměvem.

 

V pondělí v Jemném světě (Chopinova 10) od 19:15.