Kurz Síla středu

Hlavním tématem tohoto prakticky orientovaného kurzu je, jak poskládat svoje tělo tak, aby bylo kompaktní a „celistvé“. Jinými slovy, abychom našli svůj střed, jinými slovy svoji osu. V zásadě se budeme věnovat třem hlavním tématům: propojení a sjednocení protikladů, funkci dechu a oživování našich „koncovek“ (dlaně a chodidla) a jejich propojení s celkem. Každé z nich pojednáme ve třech setkáních: nejprve si jej představíme, poté jej prožijeme ve statických pozicích a nakonec v dynamické podobě cvičení (vinyasa). Dvě lekce máme do zásoby pro závěrečné zopakování a nebo pro případ, že by nějaké téma bylo potřeba pojednat do větší hloubky.

V rámci našeho zkoumání využijeme základní vývojové pozice, dech, aktivitu chodidel a některé další triky.

Kurz je vhodný pro všechny se zájmem o věc, kteří jsou otevření zkoumání vlastního těla.

Vybraná témata:  Válec aneb kompaktní trup. „Píst“ ve válci. Dech jako kontrolka i jako tvůrce. Stabilizační funkce bránice. Chodidla a dlaně aneb od koncovek do středu. Všechno souvisí se vším.

Čas: Úterý 19:15– 20:45, začíná 18.9.2018

Místo: Jemný svět, Chopinova 10, Praha 2.

Cena: 2200,- (11 lekcí, zahrnuje studijní materiály v elektronické podobě)

Info a přihlášení na: ohni.ohen@gmail.com